0
اطلاعات مفید بایگانی

فروغ‌الزمان فرخ‌زاد (زادهٔ ۸ دی ۱۳۱۳، تهران — درگذشتهٔ ۲۴ بهمن ۱۳۴۵، تهران )، معروف به فروغ فرخزاد و فروغ، شاعر نامدار معاصر ایران است. در آلمان حمایت اجتماعی برای آوارگان در قانون کمک اجتماعی

Comments

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments